Cement and Related Materials

 Engineering

Concrete and Aggregates

 Energy

Building Products

Electronic drawings

Hoe

SGE3 doet zowel studies voor nieuwbouw projecten als renovatieprojecten. Er wordt nauw samengewerkt met verschillende collega's zoals studiebureaus, architecten, vastgoedmakelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen alsook ingenieurs. Ook de brandweer, monumentenzorg en andere diensten worden geraadpleegd indien een dossier daartoe aanleiding geeft.
Alles gebeurt in nauwe samenspraak met de bouwheer, zowel wat betreft de voorstudie, de eigenlijke studie als de verdere opvolging van de werf.
Als het project het toelaat worden innoverende technieken in het project opgenomen waarbij ecologie prioritair is en waar zo veel als mogelijk gestreefd wordt naar een win-win operatie.
De tarieven worden dan ook bepaald volgens de verschillende elementen die de bouwheer wenst verwezenlijkt te zien.